سایز یا ابعاد کاتالوگ

ابعاد و سایزهای استاندارد کاتالوگ

از استاندارد های مرسوم کاتالوگ در ابعاد A4 و A5 بصورت افقی و عمودی میباشد. اگرچه کاتالوگ مربع بدلیل پرت کاغذ بیشتر جزء استانداردهای کاتالوگ نمیباشد، اما بدلیل زیبایی و متفاوت بودن کار، کاتالوگ مربع در ابعاد 210mm x 210mm نیز مرسوم می باشد.

جدول سایز کاتالوگ
میلیمتر اینچ
طول عرض طول عرض
کاتالوگ A4 297.0 210.0 11.69 8.26
کاتالوگ A5 210 148 8.268 5.827
کاتالوگ مربع 210 210 8.5 8.5

سایز کارت ویزیت:

از استاندارد های مرسوم کاتالوگ در ابعاد A4 و A5 بصورت افقی و عمودی میباشد. اگرچه کاتالوگ مربع بدلیل پرت کاغذ جزء استانداردهای کاتالوگ نمیباشد، اما بدلیل زیبایی و متفاوت بودن کار، کاتالوگ مربع در ابعاد 210mm x 210mm نیز مرسوم می باشد.